تخلیه چاه شمیرانات

05/27/2017
تخلیه چاه حومه تهران

تخلیه چاه حومه تهران | لوله بازکنی رجبی 09198883535

تخلیه چاه حومه تهران با استفاده از تانکر های مختلف عملیات تخلیه چاه را انجام میدهد. تانکرهایی مانند تانکر مکنده، آبکش و لجن کش که هرکدام […]